Oznamy
Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6. mája 2020.
07.05.2020

Liptovská Teplička -  

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl.  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilnilo komunikáciu s občanmi prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom a telefonicky. https://www.zmos.sk/infolinka-mpsvr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

V stredu 6. mája sa na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov ZMOS s ministrom Jánom Budajom. Viaceré témy naznačovali dôležitosť rokovania a hľadania konkrétnych riešení. https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-janom-budajom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS rokoval so zástupcami potravinárov. Témami spoločného rokovania bolo riešenie otázok súvisiacich s nedostupnosťou maloobchodných predajní potravín na vidieku, ale aj riešenie problémov vo vzťahu k ambulantnému predaju a tiež k dopadovému hospodárstvu. https://www.zmos.sk/predseda-zmos-rokoval-so-zastupcami-potravinarov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil verejnú zbierku na pomoc malým obciam. https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-ocenil-verejnu-zbierku-na-pomoc-malym-obciam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb. Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania. https://www.zmos.sk/externe-zdroje-na-financovanie-komunalnych-potrieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS aktívne komunikuje s partnermi aj v čase koronakrízy. Viac v rozhovore pre TABLET.TV, starostka Mestskej časti Košice Juh a predseda zahraničnej sekcie ZMOS https://tv.teraz.sk/samosprava-tu-teraz/x7tpk8k20200505_samosprava_007/18050/

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky