Oznamy
Plošné testovanie zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb
05.05.2020

Liptovská Teplička -

Pripravuje sa plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  sa po dohode s Ministerstvom zdravotníctva rozhodlo začať s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID 19. ttps://www.zmos.sk/pripravuje-sa-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort práce vydal usmernenie k 4.5.2020 pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 . V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.  https://www.zmos.sk/usmernenie-rezortu-prace-pre-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19-k-4-5-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 (v piatok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Opatrenie týkajúce sa vstupu na územie SR  https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-z-29-aprila-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zmysle tohoto nariadenia si zriaďovatelia školských stravovacích zariadení môžu v rámci zúčtovania uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín. https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základné školy, zriadené mestom alebo obcou, nájdu odpovede na veľa otázok, ktoré sa týkajú postupu pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä prvého stupňa základnej školy na adrese TU https://www.ucimenadialku.sk/otazky/#hodnotenie
Usmernenie k hodnoteniu a prijímaniu žiakov do základných umeleckých škôl  http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zus.pdf
Informácie týkajúce sa rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy  https://www.zmos.sk/postup-pri-hodnoteni-vzdelavacich-vysledkov-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu. 
Od zavedenia opatrení na zabránenie šíreniu pandémie sa viaceré hospodárske činnosti na obmedzili, tak na národnej ako aj európskej úrovni. Pandémia v značnom rozsahu negatívne zasiahla aj odvetvie cestovného ruchu na miestnej úrovni, čo sa odrazilo v znížené príjmov rozpočtov miest a obcí, najmä v mestách a obciach turistického charakteru – horských, kúpeľných a historických. https://www.zmos.sk/europska-unia-podporuje-ozivenie-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ zahájila darcovské úsilie na boj proti COVID-19. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes zaháji pripravovanú online udalosť, ktorej cieľom je naštartovanie globálnej reakcie na koronavírus.https://www.zmos.sk/eu-dnes-zahajila-darcovske-usilie-na-boj-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky