Oznamy
Informácie a usmernenia v mimoriadnej situácií
15.04.2020

Liptovská Teplička - Usmernenie k zápisu detí na PŠD. Informácia o usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s školskom roku 2020/2021 https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-psd-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení po 4. 4. 2020. Opatrenie obsahuje aj postup pri výkone práce učiteľa zo školy a to v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické opatrenia a zabezpečí to, aby sa zamestnanci stretávali minimálne a v nevyhnutnej miere, prichádza do úvahy možnosť, aby učiteľ online vyučoval aj tak, že by bol v budove školy, no v triede by bol sám. https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-po-4-4-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatívne aktuality rady NKÚ SR – február. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, výsledkom tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý nám môže pomôcť v práci. https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-februar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Nadácia TA3 naďalej pomáha, podpory sa dočkali ďalšie obce. Tisíce seniorov po celom Slovensku potrebujú v týchto ťažkých časoch pomoc okolia. Karanténne opatrenia ich izolovali od okolia, podobne aj chronicky chorých ľudí či zdravotne ťažko postihnutých. Naši diváci ale ukázali, že majú srdce a osud odkázaných im nie je ľahostajný. Vďaka tým, ktorí zareagovali na našu výzvu, už mohla Nadácia TA3 pomôcť obyvateľom mnohých malých obcí. https://www.zmos.sk/nadacia-ta3-nadalej-pomaha-podpory-sa-dockali-dalsie-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky