Oznamy
Zástupcovia ZHK SR na stretnutí s predsedom ZMOS-u, Mgr. Branislavom Trégerom, PhD.
27.09.2019

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Dňa 26. septembra 2019 prijal predseda ZMOS-u, Mgr. Branislav Tréger, PhD., zástupcov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, v zložení prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, Ing. Danuša Beláková, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Martin Hoffman, ktorí mu predstavili možnosti spolupráce medzi združeniami, s cieľom prispieť s výsledkami svojej práce k poskytnutiu štatistického prehľadu a analýze vopred dohodnutých ukazovateľov. Zároveň požiadali o podporu pri riešení postavenia hlavného kontrolóra obce a nezávislosti výkonu jeho kontroly, ktoré nebolo ani poslednou novelizáciou zákona o obecnom zriadení realizované. Predseda ZMOS-u predstavil priority združenia v nasledujúcich rokoch, očakáva kvalitatívny posun združenia aj vo vzťahu k návrhom v legislatíve a víta každú spoluprácu k zlepšeniu práce v samospráve.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky