Oznamy
POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU BUDOVANIA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH NABÍJACÍCH STANÍC
10.09.2019

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, z rozpočtovej kapitoly MH SR pre rok 2019. Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto schémy, je podpora rozvoja elektromobillity v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Kód výzvy "18409/2019-4210-36886". Obce a mestá po podaní žiadosti môžu dostať dotáciu až do výšky 5 000,00 €, žiadosť je potrebné podať do konca mesiaca september 2019.  https://www.economy.gov.sk/uploads/files/7nAeHjYr.pdf 

Predmetom Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá je poskytovanie pomoci de minimis formou dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie projektov, zameraných na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá vymedzuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy prispeje k plneniu cieľov, prijatých v národných strategických dokumentoch, ktorými sú:

a) Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky;

b) Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami;

c) Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky;

d) Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky