Oznamy
AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE KONTROLÓROV V SAMOSPRÁVE
19.09.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a s ďalšími stavovskými organizáciami pokračuje v akreditovanom vzdelávaní kontrolórov v samospráve - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu, v termíne -  3.10.2019 – 28.3.2020. Cieľom základného kurzu  je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. 

https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

  

Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

základný kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy;

 

Termín vzdelávania:  3.10.2019 – 28.3.2020

 

Cieľom základného kurzu  je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

Odborný garant a lektori vzdelávacieho programu sú vysokokvalifikovaní odborníci nielen z akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj z praxe, a to najmä zástupcovia Úradu vlády SR, MF SR, MV SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR a z ostatných stavovských organizácii SR.

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:  10. september 2019

Viac informácií na:  https://bbs.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

 

Kontakt:

Mgr. Jarolím Hraško

Tel.: 02/6729 5165, 0911 695 747, e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky