Oznamy
XXX. snem Únie miest Slovenska
22.06.2019

BRATISLAVA - V Primaciálnom paláci v Bratislave sa dňa 21. júna 2019 uskutočnil už XXX. snem Únie miest Slovenska, za účasti predstaviteľov štátnych, samosprávnych a verejných inštitúcií, medzi ktorými bol aj prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľudovít Budzák. Na sneme bol zvolený za prezidenta Únie miest Slovenska, primátor mesta Trenčín, Mgr. Richard Rybníček, ktorý vo svojom prejave potvrdil nástup nového prístupu k problematike územnej samospráve a zvýšenou aktivitou sa bude snažiť presadiť nové prístupy. Naďalej ostáva prioritou Únie miest - silný región = silný štát, s cieľom posilniť informačný a poradenský servis, s odbornou pomocou pre členské a spolupracujúce mestá a partnerom. Súčasťou snemu bolo aj ocenenie spolupracujúcich asociácií a združení v územnej samospráve, plaketou za dlhoročnú spoluprácu, medzi ktorými bolo aj ZHK SR.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky