Oznamy
Informačný systém pre hlavných kontrolórov miest a obcí - RISSAM.kontrola
12.06.2019

BRATISLAVA - Od 1. júna 2019 je pre hlavných kontrolórov miest a obcí sprístupnený nový modul informačného systému RISSAM, ktorý je zameraný na podporu procesov činností hlavného kontrolóra. Aktivita bola súčasťou aj spolupráce so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  členov pacovnej skupiny – Ing. Gallo, Ing. Brilla, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Húšťava, Ing. Gramblička, Ing. Šidlovský, Ing. Jendrichovský, ktorí overili systém v pilotnom projekte. Cieľom je vytvorenie podmienok pre zjednotenie metodiky pri výkone kontroly v územnej samospráve a archivácie, ako aj možnosti zdieľania vzorových dokumentov. Na základe žiadosti je možné zabezpečiť prístupy do systému RISSAM /www.cpu.datacentrum.sk/, ako aj zabezpečiť skupinové školenia, to všetko bez budúcich záväzkov.http://www.obecne-noviny.sk/clanky/informacny-system-pre-hlavnych-kontrolorov-miest-a-obci-rissam-kontrola

 

Najväčšou ekonomickou výhodou elektronizácie služieb verejnej správy je úspora času. Služby verenej správy sú dostupné cez internet. Služby sú prístupné okamžite, poskytované rýchlejšie a bez nutnosti predkladať rôzne dokumenty. To všetko znižuje finančné nároky na celú verejnú správu.

 

Pre stanovenie prínosov informatizácie v podmienkach samospráv je určených viacero ukazovateľov, tzv. indikátorov výkonnosti. Podobné indikátory sú stanovené pri module RISSAM kontrola, prostredníctvom nich sa kvantifikovala výkonnosť vo väzbe na čiastkové ciele informatizácie verejnej správy. Medzi tieto ciele patria najmä: minimalizácia administratívnych zásahov, dostupnosť služieb 24 hodín denne a sedem dní v týždni, optimalizácia procesov výkonu verejnej správy, maximalizácia využívania údajov v elektronickej forme, používateľská jednoduchosť elektronických služieb, zabezpečenie úschovy správ a dokumentov z kontrol ako aj príslušných stanovísk.

 

Doterajšie pokusy zdokumentovať a analyzovať oblasť kontrolnej činnosti v územnej samospráve boli skôr ojedinelé. Absentovalo preberanie dokumentácie predchádzajúceho obdobia ako aj archivácia dokumentácie z predchádzajúcich kontrol.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné v sledovanom období najmä zvýšiť povedomie využívania elektronických služieb pre cieľovú skupinu, a to ako hlavného kontrolóra obce tak aj štatutára obce.

 

Aj napriek prvotnému všeobecnému negatívnemu vnímaniu informatizácie v Slovenskej republike, elektronizácia sa v prostredí územnej samosprávy postupne adaptuje. Atraktivitu elektronických služieb a väčšiu úsporu času pre zamestnanca územnej samosprávy však prináša len veľmi pomaly a nesystematicky. Územná samospráva predstavuje takmer 3 000 autonómnych subjektov s vlastným rozhodovaním o rozpočte a kvalite služieb, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Riešenie a postup zavádzania procesov informatizácie v obecných a mestských úradov si obce a mestá zabezpečujú samostatne, v závislosti od ich potrieb, preferencií a finančných možností. Aj to je dôvod rôznej úrovne poskytovania elektronických služieb a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky