Oznamy
AKREDITOVANÝ MODULÁRNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
08.04.2019

BRATISLAVA - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami Vám ponúka akreditovaný modulárny vzdelávací program - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu. Cieľ základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Termín kurzu: 16.5. – 29.11.2019 (podľa priloženého harmonogramu)

Obsah základného kurzu v členení podľa jednotlivých modulov:

1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve  garant modulu: Úrad vlády SR

2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa  garant modulu: Právnická fakulta UK v Bratislave 3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy  garant modulu: Ministerstvo financií SR

4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy  garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave

5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium  garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 6. Záverečný účet obce a VÚC  garant modulu:

Združenie hlavných kontrolórov SR

7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe  garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov SR

8. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ  garant modulu: Úrad vlády SR

 

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov.

Termín a miesto konania  11.4.2019 - 29.11.2019 Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

 2-dňové sústredenia (štvrtok, piatok) podľa priložených harmonogramov výučby v čase od 9:00 do 16:00 hod.;

 Celkový rozsah: 98 hod. Poplatok za absolvovanie 1 modulu: 65,- Eur, vrátane DPH.

V prípade absolvovania kompletného programu (8 modulov) je celkový poplatok 455,- Eur. Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia: 65,- € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia : 65,- € vrátane DPH. V prípade prihlásenia ucelenej skupiny záujemcov (minimálne 3 – člennej) – možnosť zľavy z ceny kurzu pre každého účastníka (v prípade kompletného programu).

 

Kontakt Mgr. Jarolím Hraško,  02/6729 5165, 0911 695 747, e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky