Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 33
Včera 42
Celkom 69862
Denný priemer 60
Oznamy
Pilotná prevádzka IS RISSAM.kontrola
30.01.2019   BRATISLAVA

Od 30. januára 2019 sa spúšťa pilotná prevádzka IS RISSAM.kontrola, ktorý bol vytvorený firmou PosAm, spol. s.r.o., ktorý je súčasťou Rozpočtového informačného systému pre samosprávu a je začlenený do centrálneho informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy.

 

Primárnym cieľom realizácie pilotnej prevádzky je overenie a potvrdenie, že aplikácia je využiteľná v praxi a teda je vhodná pre plošné sprístupnenie (roll-out) hlavným kontrolórom miest a obcí.

 Pilotná prevádzka je zahájená vybranou skupinou používateľov, ktorí boli súčasťou "pracovnej skupiny" pri tvorbe zadania projektu a návrhu funkčností. Prípadné rozšírenie okruhu osôb je možné po vzájomnej dohode a splnení podmienok pre vygenerovanie prístupových oprávnení zo strany DataCentra. Aplikáciu je možné využívať od 30.1.2019 a  pilotná prevádzka je plánovaná do 30.4.2019.