Oznamy
Stretnutie zástupcov ZHK SR s podpredsedom ZMOS
27.11.2018

Spišská Belá - Zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHK SR, Ľ. Budzák, D. Beláková a M. Hofman, sa stretli 20. novembra 2018 v Spišskej Belej, s podpredsedom ZMOS, Š. Bieľakom, aby hovorili o novej podobe spolupráce, formou zdokumentovania problémových oblastí v územnej samospráve s príslušnými výstupmi a doporučeniami pre riešenie. Zabezpečením tématických kontról v rámci Slovenska, prierezovo zdokumentovať a vyhodnotiť zistenia, s poukázaním na prípadne rizika a nedodržanie zákonnosti. Ide napríklad o prenesené kompetencie, ktoré často nie sú pokryté finančnými prostriedkami zo štátu.  Ďalšou témou bola profesinalizácia občianskych združení, vzhľadom na zapájanie sa do legislatívy, kde je potrebné v predstihu odborne zvládnuť problematiku a to bez dostatočného odborného personálu nie je možné. Prínosom môže byť aj konzultácia a doporučenie obciam pri zmenách v samosprjáve, ktoré by zabezpečili jednotný postup pri riešení na obciach. 
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky