Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 4
Včera 37
Celkom 68767
Denný priemer 60
Oznamy
PRACOVNÉ STRETNUtiE NA ÚROVNI PREDSEDU NKÚ SR
01.12.2018
BRATISLAVA -

 

Z iniciatívy predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, K. Mitríka, sa 27. novembra 2018 v centrále NKÚ SR v Bratislave, uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidentom ZHK SR, Ľ. Budzákom, J. Šidlovským a M. Brillovou, s cieľom zabezpečiť v podmienkach slovenských obcí a miest bol nastavenie funkčného, účinného systému vnútornej kontroly. Ide o jasne nastavený a vzájomne prepojený systém kontroly zo strany zastupiteľstva, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je hlavný kontrolór samosprávy a tiež kontrolné mechanizmy, za ktoré v rámci každodenného riadenia úradu zodpovedá štatutár obce, mesta. Predseda NKÚ SR, K. Mitrík, svojím výrokom "Hlavní kontrolóri sú kľúčovým prvkom transparentného fungovania samospráv", deklaroval podporu nezávislosti výkonu kontrolnej činnosti na obciach hlavným kontrolórom obce. 

 Zo strany zástupcov ZHK SR, boli prezentované témy smerované k zvyšovaniu odbornosti hlavných kontrolórov obcí, v súvislosti s možnou spoluprácou pri výkone tématických kontrol, s využítím dobrej praxe zo skúsenosti NKÚ SR. Poskytnutie lektorov a metodiky pre výkon kontroly, s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň kontroly na Slovensku. 

 

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/hlavni-kontrolori-su-klucovym-prvkom-transparentneho-fungovania-samosprav