Partneri

Návštevnosť

Dnes 40
Včera 47
Celkom 67362
Denný priemer 61
Oznamy
Akreditovaný kurz Kontrola miestnej územnej samosprávy
24.11.2018
Nitra -

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný kurz „Kontrola miestnej územnej samosprávy“, ktorý sa začne už v januári 2019. Kurz je určený najmä hlavným kontrolórom obcí a miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov na mestských úradoch, pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov, absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe a uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe.Prajem príjemný deň, milé kolegyne a kolegovia zo ZHK SR,

 

V prílohe tohto mailu Vám posielam ako ponuku Záväznú prihlášku na akreditovaný kurz „Kontrola miestnej územnej samosprávy“ realizovaný Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR .

Uvedomujem si čas, v ktorom vám pozvánku posielam, viem, že je koniec roka a viem, že je po voľbách. Napriek tomu, chceme začať v januári a verím, že tým, ktorí sa vzdelávať chcú, to bude umožnené.

Veľmi by som sa tešila, keby sme sa mohli spolu stretávať na akademickej pôde aj preto, lebo som presvedčená, že kurz je kvalitne pripravený a lektormi budú špičkoví odborníci, či už z NKÚ, ústrednej štátnej správy alebo SPU.

Ak by boli ďalšie dotazy či otázky ku kurzu, neváhajte mi písať alebo volať na 0905323013.

 

Aj predom ďakujem za váš záujem.

 

S úctou

Eva Balážová, vedúca katedry verejnej správy

FEŠRR SPU v Nitre

- v neposlednom rade prezidentka AKE SR a členka Novohradsko-gemerskej regionálnej sekcie ZHK SR