Oznamy
XXI. SNEM ZHK SR
30.09.2018

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Súčasťou odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov v územnej samospráve, konanej v dňoch 22.-23.10.2018, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom, je XXI. SNEM ZHK SR. Snem sa uskutoční 23. októbra 2018. Dôležitosť snemu podčiarkuje voľba do orgánov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pre nasledujúce štvorročné obdobie. 

P O Z V Á N K A

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky Vás srdečne  pozýva na rokovanie XXI. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa bude konať dňa

 

23. októbra 2018 v hoteli Grand Permon na Podbanskom

 

Program rokovania XXI. snemu ZHK SR:

             

              1. Prezentácia od 11.30 hod

2. Otvorenie XXI. snemu ZHK SR a privítanie účastníkov o 13.00 hod

3. Schválenie programu, voľba pracovného predsedníctva, mandátovej,

 

    návrhovej komisie a volebnej komisie.

 

4. Vystúpenie pozvaných hostí

 

5. Správa o činnosti ZHK SR po XX. sneme ZHK SR


6. Správa o činnosti regionálnych sekcií ZHK SR


7. Správa o plnení rozpočtu za rok 2016, 2017


8. Stanovisko kontrolnej komisie k plneniu rozpočtu ZHK SR.


9. Schválenie rozpočtu na rok 2018, 2019


Prestávka

 

10. RISSAM.kontrola - Podpora činnosti kontrolóra informačným systémom.

     

      Prezentácia Automatizovaného Systému Právnych Informácií.


11. Návrh na zmenu stanov a interných predpisov ZHK SR


11. Ustanovenie nových členov P ZHK SR


12. Voľby do Kontrolnej komisie ZHK SR


13. Predstavenie kandidátov na prezidenta ZHK SR


14. Voľby prezidenta ZHK SR


15. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ZHK SR


16. Programové zameranie po XXI. sneme ZHK SR

17. Uznesenia XXI. snemu ZHK SR

18. Záver

 

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky