Oznamy
Publikácia MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III:
29.06.2018

MARTIN - Asociácia vzdelávania samosprávy vydala Diár samosprávy 2019 a publikáciu, MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III., ktorá slúži ako pomôcka novozvoleným a opätovne zvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom a ďalším ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Obsah vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv. Autori sú odborníci s praxou v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami. Bližšie informácie na  http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/.MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III.

OBSAH PUBLIKÁCIE:

Zákon o obecnom zriadení – vybrané témy

Pracovno-právne vzťahy v obecnej samospráve Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ

Nakladanie s majetkom obce doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce ako subjektu verejnej správy, poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, finančné riadenie a finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ

Petície a sťažnosti v obci – postup ich vybavenia Ing. Oxana HOSPODÁROVÁ

„Info zákon“ v praxi samospráv Mgr. Vladimír PIROŠÍK

Školstvo - obec ako zriaďovateľ Mgr. Zdenko KRAJČÍR

Sociálne služby v praxi PhDr. Ing. Ivana KRUŽLIAKOVÁ, PHD.

Verejné obstarávanie v praxi eBIZ Corp, s.r.o. 

Cena publikácie 11,- € za ks.

 

DIÁR SAMOSPRÁVY 2019

OBSAH

▪ niekoľko pomôcok k systému verejnej správy;

▪ kalendárium 2019: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné;

▪ adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier združených v AVS, ústredných orgánov, ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i;

▪ citáty a zrnká múdrosti; ▪ priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje;

▪ praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla,

▪ štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné;

▪ voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.; ▪ prehľadný kalendár na rok 2020

Cena 6,65 € za ks

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky