Oznamy
NÁRODNÁ KONFERENCIA - KONTROLA, ZRKADLO ÚSPEŠNOSTI
26.03.2018

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky, organizuje v termíne 4. - 5. 4. 2018, Národnú konferenciu - Kontrola, zrkadlo úspešnosti, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Tématickým zameraním je oblasť vnútornej kontroly a analýza súčasného stavu vo verejnej správe. 4.4.2018 - Workshop - Kontrola, vec verejná.

Poslanie národnej autority v oblasti externej kontroly v kontexte aktuálnych výziev

Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

Tvorba plánov kontrolných akcií v spojitosti s mapovaním kľúčových verejných politík

Jaroslav Ivančo, generálny riaditeľ Sekcie stratégie NKÚ SR

 

5.4.2018 - Národná konferencia - Kontrola, zrkadlo úspešnosti.

PANEL I. „Kontrola a poslanie národnej autority pre oblasť externej kontroly.“

„Kontrola národnej autority, pohľad akademickej obce.“

„Spolupráca NKI, pridaná hodnota k úspechu.“

„Plánovanie, strategický krok k napĺňaniu poslania kontrolných inštitúcií.“

 

PANEL II. „Kontrola a podpora cesty k úspešným verejným politikám.“

„Vnútorný audit a jeho úloha v systéme kontroly verejných inštitúcií.“

„Hodnota za peniaze v kontexte nezávislej kontroly.“

„Udržateľnosť verených politík, rozpočtová zodpovednosť podľa európskych kritérií.“

 

Materiály z Národnej konferencie - https://www.nku.gov.sk/sprievodne-podujatia


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2019 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky