Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 4
Včera 37
Celkom 68767
Denný priemer 60
Oznamy
Kontrola duálneho zobrazovania cien
12.09.2008

Metodické usmernenie č. 4/OOS/2008 zo 17. apríla 2008 na kontrolu duálneho zobrazovania cien, uvádzania a zaokrúhľovania cien, jednotkových cien a platieb pri prechode na euro. Cieľom je zabezpečiť komplexnú ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov