Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Oznamy
AKTIVITA ZHK SR V NOVOM ROKU JE ZAMERANÁ NA NOVELU ZÁKONA 369/1990 Zb.
09.01.2018
LIPTOVSKA TEPLIČKA -

Členovia Predsedníctva ZHK SR, na svojom pracovnom zasadnutí 19. 12. 2017, vyhodnotili doterajšie kroky smerom k zmenám vládneho návrhu novely zákona o obecnom zriadení a konštatovali, že je potrebné naďalej argumetovať o neefektívnosti zmien týkajúcich sa činnosti hlavného kontrolóra obce, v časti zadávania kontrol štatutárom obce a vybavovaniu sťažnosti. Združenie vidí v tomto smere zasahovanie do samotnej nezávislosti kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, keďže už v doterajšej praxi sú rozdielne názory na využívanie komptencií, ktoré legislatíva umožňuje. požiadavka na možnosť a potrebu vykonať kontrolu zo strany starostu alebo primátora, ako štatutárnych orgánov orgánu verejnej správy je v ich plnej kompetencií a zodpovednosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.01.2016.