Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Oznamy
NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
12.11.2017
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, hľadajú cestu na presadenie zmien, ktoré sú predkladané v novele návrhu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vzhľadom na skutočnosť, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli akceptované vznesené zásadné pripomienky združením. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=755