Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Oznamy
PREBEHLI OSLAVY 25. VÝROČIA VZNIKU ZHK SR
23.09.2017
VYSOKÉ TATRY -

Podbanske. Minulý týždeň hostil hotel GRAND PERMON na Podbanskom, účastníkov odbornej konferencie, ktorá sa konala pri príležistosti 25. výročia vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Účastníci konferencie uvítali prítomnosť hostí, ktorí sú už dlhoročnými pratnermi združenia pri riešení otázok v územnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bol zastúpený predsedom NKÚ SR, Ing. Mitríkom a generálnym riaditeľom NKÚ SR, Mgr. Andrassym, prostredníctvom predsedu bolo tlmočené hlavným kontrolórom miest a obcí, že NKÚ SR podporí zachovanie nezávislosti kontroly v územnej samospráve. Ďalší hostia,  výkonný podpredseda ZMOS, Ing. Muška, generálny tajomník ÚMS, JUDr. Galanda, výkonný predseda APUMS, Ing. Vereš, zástupca AKE SR, Ing. Fabová, tajomník AVS, J. Švarc, RVC ZO Štrba, Ing. Stromková, SKAU, Ing. Štelbaský, starostovia obce Liptovská Teplička a Pribylina, popriali združeniu do ďalších rokov prijímanie správnych rozhodnutí a trpezlivosť pri výkone kontrolnej činnosti. 
Fotky: