Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Oznamy
ODBORNÁ KONFERENCIA K 25. VÝROĆIU ZHK SR
16.08.2017
Podbanske -

V dňoch  20.  -  21.  septembra  2017 sa uskutoční Odborná konferencia k 25. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Prvý deň bude venovaný hlavne bilancovaniu činnosti, pripomenutiu a oceneniu tých, ktorí prispeli svojou aktivitou a dlhoročnou spoluprácou k zlepšeniu činnosti a rozvoju združenia. Témami konferencie budú  - kontrola v územnej samospráve v ponímaní nových trendov a pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, výkon a procesné postupy auditu na obciach, štátna pomoc v územnej samospráve, veľká novela zákona o sťažnostiach od 1.6.2017.Pozvánka