Partneri

Návštevnosť

Dnes 32
Včera 49
Celkom 41760
Denný priemer 51
Oznamy
Pracovné zasadnutie P-ZHK SR v Poprade
27.05.2017
POPRAD -

Dňa 31. mája 2017 sa uskutoční v Poprade pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa bude venovať témam - novelizácia zákona o obecnom zriadení, závery 28. snemu ZMOS, konferencia k 25. výročiu založenia ZHK SR, legislatívne normy v kontrolnej oblasti a ich aplákácia v praxi, možnosti využitia finančných prostriedkov z európskych fondov.