Oznamy
Informácie o zavedení eura v SR
18.07.2008

So vstupom Slovenskej republiky do eurozóny bol vypracovaný Národný plán zavedenia eura v SR. Je to základný rámcový dokument, ktorý stanovil kroky, potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR. Vláda ho schválila svojím uznesením č. 525 zo dňa 6. júla 2005. Najvyšším riadiacim a koordinačným orgáínom pri príprave na zavedenie eura v SR je Národný koordinačný výbor.Úlohy, ktoré zabezpečujú mestá a obce pri zavedení eura v SR, vychádzajú predovšetkým z plnenia ich funkcie:

subjektu verejnej správy – majú zodpovednosť za hladké zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým i interným partnerom.

zriaďovateľa rozpočtových a príspevkových organizácií – preberajú zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta a obce a vlastného plánu organizácie na zavedenie eura.

zamestnávateľskej – preberajú mestá a obce zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.

podnikateľského subjektu – nesú mestá a obce zodpovednosť v rozsahu svojej podnikateľskej činnosti za úlohy, ktoré mu umožnia udržať postavenie na trhu a voči zákazníkom, vrátane nastavenia akceptovateľnej cenovej hladiny produktov a služieb v súlade s etickým kódexom.

zakladateľa obchodnej spoločnosti - nesú mestá a obce zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov v novej mene. Pri 100 % vlastníctve obchodných spoločností ide o zodpovednosť miest a obcí a dohľad nad zavedením eura v nich.

 

Komplexnejšie a bližšie informácie o zavedení eura v SR, nájdete na internetových stránkach:

 

www.euromena.sk

www.mhsr.sk

www.pravaspotrebitela.sk


PRÍLOHY:

euroinfo.doc
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky