Partneri

Návštevnosť

Dnes 63
Včera 166
Celkom 53985
Denný priemer 58
Oznamy
ODBORNÁ KONFERENCIA HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIEST A OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29.03.2017
VYSOKÉ TATRY -

Podbanske - V dňoch  3.  -  5.  apríla  2017 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú  -  kontrolór  a  majetok - ekonomický aspekt, rozpočtové pravidlá po novelách zákona  č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obci, trestno-právne aspekty nakladania s majetkom obce.Pozvánka