Oznamy
AKE SR oslavovala 20. výročie vzniku
21.10.2016

DUDINCE - 42. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky s názvom “20. rokov partnerstva AKE SR a miestnych samospráv v záujme skvalitňovania ich finančného manažmentu”, ktorá sa konala 19.-21. októbra 2016 v hoteli Hviezda v Dudinciach, sa niesla v znamení sponienok zakladateľov Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky. Medzi pozvanými hosťami bol aj prezident ZHK SR, Ing. Budzák, ktorý prevzal za Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky ocenenie za dlhodobý prínos pre rozvoj asociácie vytváraním odborného partnerstva, za podporu všestrannej profesijnej spolupráce v prospech skvalitnenia procesov a manažmentu, za poskytovanie a zdieľanie aktuálnych informácií, výziev a nástrojov, ktoré umožňujú napredovanie nielen finančného manažmentu, ale komunálneho prostredia ako celku. Vo svojom príhovore, prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, zdôraznil dôležitosť spolupráce profesných združení v územnej samospráve, hlavne v dobe, keď sa pripravuje návrh na zmeny v zákone o obecnom zriadení. V odbornej diskusii je potrebné prehodnotiť procesy v samosprávnej činnosti a urobiť zmeny vo vzťahu k potrebách súčasnej doby. Vyzdvihol odbornú činnosť AKE SR, ktorá sa prejavila v odborných článkoch, publikáciach a pracovných rokovaniach so štátnymi orgánmi a ZMOSom. Potešila ho aj skutočnosť, že medzi ocenenými "Osobnosťami AKE SR" je aj súčasný člen ZHK SR, Ing. Miroslav Karpiš. Je to potvrdením skutočnosti, že samospráva je živá, neustále sa preskupuje, čomu nasvedčuje aj vzájomná výmena členov v profesných združeniach, či už ide o funkciu predostu alebo ekonóma. 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky