Oznamy
Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov
27.01.2016

Bratislava - Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v úrovni „Výkon hlavného kontrolóra vo verejnej správe“ má svojich prvých certifikovaných absolventov. V piatok, 22. Januára 2016, na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Bratislavskej Business School, Palisády 22, záverečnou skúškou ukončilo prvých 20 účastníkov dlhodobého kurzu pre kontrolórov a získalo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 14 ods. 9 zákona číslo 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

Hlavnou myšlienkou projektu bolo a je problematika kontinuálneho vzdelávania kontrolórov vo verejnej správe a v samospráve ako súčasť celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečuje Bratislavská Business School (BBS EU v Bratislave) ako samostatné pracovisko EU v Bratislave. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získať, udržiavať a rozširovať profesijné kompetentnosti zamestnanca, konkrétne v danom prípade kontrolóra.

Najviac záujemcov z radov hlavných kontrolórov bolo z východu Slovenska. Dlhodobý kurz pre kontrolórov bol aj dobrou možnosťou pre účastníkov porovnať svoju činnosť a konzultovať svoje skúsenosti z praxe s kolegami z iných obcí. Prispelo to k zlepšeniu samotných vzťahov medzi účastníkmi, variantných pohľadov na riešenie problémov pri aplikácií zákonných noriem. Lektori zaujali formou vedenia seminára, ktorý umožňoval vstupovať účastníkom vzdelávania konkrétnymi otázkami v samotnom priebehu seminára.

Nový záujemcovia o akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov sa môžu informovať na webstránke  www.euba.sk/bbs.sk.

Fotky:
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky