Oznamy
25. výročie založenia ZMOS
04.11.2015

BRATISLAVA - 2. novembra 2015 – Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 29. októbra usporiadalo slávnostný galavečer.  Súčasťou  osláv 25. výročia založenia ZMOS bolo za účasti vzácnych hostí aj udeľovanie ocenení.  Slávnostného  galavečera  sa  zúčastnili  hostia  z  prostredia  miestnej  územnej  samosprávy, strategickí partneri ZMOS, spolupracujúce organizácie, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, ale aj zahraniční hostia. Pracovný  program  dovolil prijať pozvanie aj exprezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, bývalej premiérke Ivete Radičovej  a  niekdajším  predsedom  Národnej  rady  SR,  konkrétne  Františkovi Mikloškovi, Jozefovi Migašovi a Pavlovi Paškovi. Medzi pozvanými bol aj prezident ZHK SR, Ľudovít Budzák, ktorý prevzal aj ocenenie ZMOS za dlhoročnú spoluprácu medzi združeniami v územnej samospráve. Pred samotným galavečerom ZMOS organizoval odbornú konferenciu „Moderné mestá, dynamické obce, ďalšie výzvy a riešenia.“ Súčasťou konferencie bola prezentácia národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy. Účastníci konferencie sa následne, v dvoch blokoch venovali samospráve z hľadiska minulosti aj budúcnosti. Prvý blok sa venoval tematickému okruhu „Štvrťstoročie samosprávy, 25 rokov ZMOS.“ V druhom bloku účastníci formulovali odpovede na otázku „Ako ďalej, samospráva?“


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky