Oznamy
VÝKON KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE A AUDITE
28.09.2015

POPRAD - Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo školenie pre hlavných kontrolórov obce s témou "Výkon kontroly hlavného kontrolóra podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite", ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade Poprad, v malej zasadačke 12. októbra 2015, so začiatkom o 9.00 hod.. Lektorom školenia je JUDr. Jozef Tekeli, PhD., člen združenia a autor odborných článkov a kníh z oblasti kontroly v obecnej samospráve.  • Nová právna úprava výkonu kontroly hlavným kontrolórom
  • Ako sa mení postavenie hlavného kontrolóra po 1.1.2016
  • Metodika kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  • Oprávnenia a povinnosti hlavného kontrolóra pri výkone kontrolnej činnosti po novom
  • Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu pri výkone kontrolnej činnosti po novom
  • Skončenie kontroly - nové formy vyjadrenia kontrolných zistení

Zodpovednosť a sankcie za zistené nedostatky - vyriešenie doterajších výkladových nejasností.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky