Oznamy
KONTROLA V SAMOSPRÁVE v televíznej relácií Fokus Právo
05.03.2015

KOŠICE - V popoludňajších hodinách 5. marca 2015 /štvrtok/ v televíznej relácií Fokus Právo odznela téma "Kontrolav v samospráve" za účasti zástupcu odbornej verejnosti, JUDr. Jozef Tekeli, obcí, Ing. Ján Kokarda a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ing. Ľudovít Budzák. Relácia priniesla pohľad na výkon vnútornej a vonkajšej kontroly, kompetencie jednotlivých kontrolných orgánov pri výkone kontroly na obciach. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7792/61269Témy sa pokúsili priblížiť výkon kontroly na obci v praxi. Od voľby hlavného kontrolóra obce, cez jeho kompetencie ako profesionálneho kontrolného orgánu vo vnútornej kontrole obce a ostatné zložky vnútornej kontroly, ktoré spolupôsobia pri výkone kontrolnej činnosti na obci. Priblížilo sa postavenie prokuratúry, ktorá zabezpečuje ochranu práv a zákonom chránené zaujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Kontrola, ktorá má formu dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných právnych predpisov. Vzťah prokuratúry vo vzťahu k orgánu verejnej správy, jej právne prostriedky, ktoré majú charakter iniciačný a odporúčací. Možnosť udeľovania sankcií za porušenie zákona. Vplyv NKÚ SR na úroveň kontroly v samospráve po roku 2006, odkedy sa posilnila právomoc pôsobenia na územnú samosprávu v plnom rozsahu. Možnosti sankcionovania a vymožiteľnosti nápravy pri zistení nedostatkov.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2019 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky