Oznamy
Odoborná konferencia AKE SR za účasti zástupcu ZHK SR
12.10.2014

BANSKÁ BYSTRICA -  

V dňoch 9. - 10. októbra 2014 sa konala v Banskej Bystrici v hoteli Dixon odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonónov Slovenskej republiky s ústrednou témou "ZODPOVEDNE PRIPRAVENÝ ROZPOČET - ZÁKLAD DOBRE FUNGUJÚCEJ SAMOSPRÁVY". Okrem hlavnej témy boli prerokované otázky aplikáce novej funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG) - nová vyhláška ŠÚ SR č. 257/2014, finančná kontrola v samospráve, novinky v projekte "Digitálne mesto" a vzájomná spolupráca s finančnými inštitúciami.

 Najviac diskutovanou témou bola tvorba nového rozpočtu na roky 2015-2017 a to už v novej funkčnej štruktúre. Otázkou bol aj samotný proces schvaľovania rozpočtov či s novým (po voľbách do samosprávy) alebo terajším poslaneckým zborom. Boli prediskutované príjmové položky, ich vývoj v rokoch 2015-2017 aj v nadväznosti na zákon o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z.z.. Proces tvorby rozpočtu ale aj samotnú prácu v oblasti ekonomických činnosti vo veľkej miere sťažuje aj veľký rozsah legislatívnych zmien a to predovšetkým v poslednom štvrťroku s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka. Ďalšou legislatívnou zmenou je aj zmena zákona č. 582/2004 Z.z. novelizovaného zák. č. 268/2014 Z.z.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky