Oznamy
Elektronický kontraktačný systém - EKS a elektronické trhovisko
07.10.2014

BRATISLAVA - Kancelária ZMOS v spolupráci s Elektronickým kontraktačným systémom  pripravila pre mestá a obce  informačné semináre obsahovo zamerané na Elektronický kontraktačný systém – EKSelektronické trhovisko – systém elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk.Seminár je určený pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy (vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, zamestnancov spoločných obecných úradov).

 

http://www.zmos.sk/informacny-seminar-elektronicky-kontraktacny-system-eks-a-elektronicke-trhovisko-.phtml?id3=0&module_action__58615__id_art=21993#m_58615


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky