Oznamy
Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?
26.06.2014

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 25. júna 2014 vo svojom sídle NKÚ SR, Priemyselná 2, v Bratislave organizoval konferenciu, ktorá bola koncipovaná na poukázanie problematiky "Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?". Hlavným cieľom bola prezentácia a bližšie upriamenie pozornosti na dôvody vznikajúcich nedostatkov v oblasti štátnej správy a územnej samosprávy. Na podujatí sa zúčastnilii s vystúpením predovšetkým predstavitelia z oblasti štátnej  správy a územnej samosprávy, ale aj zástupcovia podnikateľského sektora, akademickej obce a mimovládnych organizácií. Za ZHK SR bol pozvaný a vystúpil so svojim príspevkom, prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák.Prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, sa vo svojom príspevku venoval vývoju verejnej správy po roku 1989. Poukázal na problémy veľkej rozdrobenosti Slovenska malými obcami, ktorých v 90 rokoch bolo cca 2833. Rozpor medzi požiadavkami na komplexný výkon kompetencií malou obcou a počtom a odbornou personálnou úrovňou. Taktiež spomenul vysoké náklady na vedenie druhého stupňa územnej samosprávy, ktorý predstavujú vyššie územné celky. Za najdôležitejší faktor vzniku príčin nedostatkov považuje ľudský faktor, nedôslednú legislatívu Slovenska, rôznorodosť prokuratorských výrokov, oddiaľovanie informatizácie obcí, izolovanie sa jednotlivých inštitúcií - slabé prepojenia na zdieľanie spoločných databáz. Vo veľkej miere chýba dôvera ako ako povedal zakladateľ mesta Svit, pán Baťa vo svojom znám výroku "morálny úpadok spoločnosti". V závere prezident združenia zdôraznil ochotu prispieť k obnoveniu dôvery občanov k verejnej správe.  


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky