Oznamy
XIX. SNEM ZHK SR - zintenzívniť presadzovanie legislatívnych zmien
18.06.2014

ŠTRBSKÉ PLESO - Dňa 18. júna 2014 na Štrbskom Plese sa skončilo zasadnutie XIX. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktoré sa konalo za účasti 136 delegátov a 15 hostí - zástupcov štátnych a samosprávnych inštitúcií - NKÚ SR, MV SR, ZMOS, APUMS, AVS, MUNICIPALIA a.s., PKF a.s., AHS, VÚC Banská Bystrica. V rozprave k predloženým správam na sneme odzneli kritické postrehy, hlavne k malej intenzite presadzovania zmien do legislatívy Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvavajúcimi problémami v pracovno právnej oblasti hlavných kontrolórov miest a obcí. Už počas prvého dňa delegáti volili nové orgány ZHK SR /prezidenta, predsedníctvo a kontrolnú komisiu/. Boli predstavení dvaja kandidáti na funkciu prezidenta združenia, jedným z nich bol úradujúci prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór mesta Svit a druhým Ing. Hana Jakubíková, hlavná kontrolórka Magistrátu mesta Košice. Delegáti svojím hlasovaním zvolili na ďalšie štyri roky za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovíta Budzáka, hlavného kontrolóra mesta Svit..


Fotky:
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky