Oznamy
Pracovné rokovanie Predsedníctva ZHK SR
19.07.2013

Svidník - V polovici augusta 2013 sa stretnú členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, aby analyzovali súčasný stav možnosti korigovať pripravenú novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v časti platové pomery hlavného kontrolóra obce. Predsedníctvo, ako aj prezident ZHK SR, predložili skupine poslancov NR SR, ktorí navrhujú tieto zmeny, alternatívne riešenia, ktoré by zmiernili dopad nepriaznivého účinku, už aj tak na zložitú situáciu hlavne pri úväzkových hlavných kontrolórov na malých obciach. Ani za súčasných zákonom stanovených podmienok, nie je splnená podmienka obsadenia funkcie hlavného kontrolóra v obciach. Po zmene platových pomerov  v zákone o obecnom zriadení, sa ešte tieto problémy prehĺbia. Následkom bude zníženie nezávislosti výkonu kontrolnej činnosti v samospráve.Návrh predložený zástupkyni, skupiny poslancov NR SR, prezidentom ZHK SR.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky