Oznamy
STANOVISKO ÚNIE MIEST SLOVENSKA K NÁVRHU ROZPOČTU VEREJNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROKY 2013-2015
25.10.2012

BRATISLAVA - Únia miest už od roku 2008 priebežne monitorovala rozpočtové hospodárenie svojich členov a prostredníctvom Komunálneho výskumného a poradenského centra aj predkladala mestám námety ako reagovať na zhoršujúce sa finančné podmienky miestnych samospráv. Zároveň sme opakovane iniciovali široko spektrálne okrúhle stoly, resp. odborné konferencie za účasti samosprávy, zástupcov ústrednej vlády, parlamentu – politických strán, tretieho sektora i odbornej sféry. Výsledkom vždy boli návrhy konkrétnych riešení ako postupovať ďalej, ako zamedziť krízovým javom na všetkých úrovniach verejnej správy. Absolútna väčšina našich miest hospodári zodpovedne s vyrovnanými rozpočtami a ak môže, vytvára aspoň minimálne rezervy. Spoločne s ďalšími partnermi sme podpísali ústavný zákon o daňovej brzde.Príloha


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky