Oznamy
Ponuka školenia
17.10.2012

ZVOLEN - AC vzdelávacia agentúra Zvolen Vás pozýva na odborno-konzultačný seminár, ktorý sa bude konať

18.10.2012, , v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, na tému "ZÁKON O ODPADOCH A PRIPRAVOVANÉ ZMENY POPLATKOV A TVORBA VZN", cieľom je  poskytnúť účastníkom prehľad platných právnych

predpisov zameraných na komunálny odpad a drobný stavebný odpad, informácie  pripravovaných

zmenách, zásady tvorby všeobecne záväzných nariadení. Ď

alšou témou je  30.10.2012, "DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2013". Cieľom seminára je sprehľadniť účastníkom stav legislatívy v oblasti dane z nehnuteľností, jej vyberania a významu pre obecný, mestský rozpočet, a taktiež poskytnúť praktické usmernenie pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia alej VZN) o dani z nehnuteľností. Prihláška a pozvánka


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky