Oznamy
Slovenským "Hlavným mestom biodiverzity za rok 2011" sa stalo mesto Kremnica
11.10.2011

BRATISLAVA -

Dňa 10. októbra 2011 sa na Slovensku v tomto roku realizoval už druhý ročník súťaže „Hlavné

mestá biodiverzity 2011“, ktorú vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad

ťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Súťaž sa realizovala v Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: a okrem Slovenska prebiehala aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu bola podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity, a to práve prostredníctvom spomínanej súťaže “Hlavné mestá biodiverzity".

rámci medzinárodnému projektu „

Európska cena Hlavné mesto biodiverzity“

 V roku 2011 súťaž prebiehala v dvoch kolách, v ktorých bolo potrebné vyplniť dotazníky a ť projekty týkajúce sa nasledujúcich tém: doterajšie aktivity a kapacita mesta/obce, trvalo ľné spravovanie krajiny a plánovanie; komunikácia a vzdelávanie v oblastiach starostlivosti o životné prostredie a biodiverzita a zmena klímy. V oboch dotazníkoch zapojené mestá a obce čom ku každej téme mohli uviesť dva projekty, ktoré mesto alebo obec v danej oblasti realizovalo. Počet bodov, ktoré mohli jednotlivé mestá a obce získať

uvies

udržate

odpovedali celkovo na 27 otázok, pri

bol daný súčtom bodov za odpovede v dotazníkoch a za predložené projekty, ktoré hodnotil Národný poradný výbor. Celkový počet bodov bol následne prepočítaný na percento úspešnosti, a to rozhodlo o výslednom poradí miest a obcí v súťaži. Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 25 miest a obcí, z toho do druhého kola prešlo 22.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky