Oznamy
Nájomné vzťahy, nájomné zmluvy, urbarské spoločenstvá
10.08.2011

ZVOLEN - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, pozýva na odborno-konzultačný seminár na tému "Nájomné vzťahy, nájomné zmluvy, urbárske spoločenstvá" , ktoré sa uskutoční 6. októbra 2011 vo Zvolene. Cieľom seminára je informovanie účastníkov o aktuálnych právnych predpisoch, ako aj o ich uplatňovaní v praxi pri nakladaní s pozemkami a stavbami pri prevodoch, uzatváraní nájmov, v stavebnom konaní, a to na obciach, mestách, pri poľnohospodárskej činnosti, daňovej povinnosti a pod.  • Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájomných vzťahoch k poľnohospodárskej pôde pre vyššie uvedené subjekty
  • Zákon č. 507/2010 Z. z. o majetku obcí, účinný od 1.1.2011
  • Ak NR SR schváli zmeny do dňa konania seminára, budú tieto zahrnuté  do programu


    Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
    © Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky