Oznamy
SPOLOČNÉ STRETNUTIE ZÁSTUPCOV NKÚ SR a ZHK SR
29.05.2011

BANSKÁ BYSTRICA - Spoločné pracovné stretnutie členov Predsedníctva ZHK SR, so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, sa uskutočnilo 30. mája 2011 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o kontrolných zisteniach pri kontrolách v územnej samospráve a možnosti ich uplatnenia v praxi hlavného kontrolóra. Ing. Emil Kočiš, podpredseda NKÚ SR, v svojom vystúpení podčiarkol, že v pokračujúcej komunálnej reforme prebiehajú radikálne zmeny aj v tejto oblasti samosprávy, vzhľadom na aktuálizáciu kontrolných predpisov so štandardmi Európskej únie. Zo strany ZHK SR, vystúpil prezident združenia, Ing. Ľudovít Budzák, ktorí ocenil záujem a ochotu zo strany zástupcov NKÚ SR, pokračovať vo vzájomnom informovaní sa o kontrolných zisteniach v územnej samospráve, ktoré by sa periodicky uskutočňovala 2-krát ročne. Zároveň privítal ústretovosť, v hľadaní cesty, ako využiť odbornosť zamestnancov NKÚ SR, pri odovzdávaní a školení aj kontrolórov pôsobiacich v územnej samospráve. 

V príhovoroch zúčastnených riaditeľov expozitúr NKÚ SR, boli prezentované skúsenosti a zistenia za uplynulé obdobia, počas ktorých sa vykonávali kontroly na obciach. Je treba priznať, že hlavne na menších obciach bývajú problémy aj v dodržiavaní zákonných povinností hlavného kontrolóra, ako je schválenie plánu kontroly na príslušné obdobie, absentujú stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu resp. úveru. Vždy ale je to vyhodnocované ako súčasť vnútornej kontroly. Stretnutia sa zúčastnili za expozitúru NKÚ Košice, Ing. V. Tóth,  expozitúra NKÚ SR B. Bystrica, Ing. V. Laššák, expozitúra NKÚ SR Trenčín, Ing. P. Zigo, expozitúra NKÚ SR Nitra, Ing. P. Kapuscinský.

Za ZHK SR, vystúpil člen predsedníctva za Košickú RS, Ing. T. Matoušek, ktorý pripravil základné témy, ktoré by mohli napomôcť spoločnému koordinovaniu kontrolnej činnosti, výmene skúsenosti a vytipovaniu problémových miest v územnej samospráve. Za Nitriansku RS, Ing. J. Kmeťo, konzultoval kontrolnú činnosť a postupy v súvislosti s metodickou koordináciou v rámci regionálnej pôsobnosti. V ďalšom sa konzultovali konkrétne prípady, v ktorých sa upresňovali správne postupy a hľadali sa možnosti, priblíženia sa zaužívaným pravidlám, upravenými v zmysle európskych štandardov. Za ZHK SR, prispievali do diskusie členovia predsedníctva, Ing. J. Odor, Ing. M. Láslo, Ing. A. Sedliačiková, A. Beracková, Ing. S. Fek, Ing. P. Tkáčik. 

Výsledkom pracovného stretnutia bude vypracovanie návrhov na spoločné koordinovanie niektorých kontrolných činnosti, formy školení a vytipovanie problémov v kontrole územnej samosprávy.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky