Oznamy
21. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
24.05.2011

V dňoch 18. a 19. mája 2011 sa v kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutočnil 21. snem Združenia miest a obcí Slovenska.  Bol zároveň volebným snemom, ktorý rozhodol, že po mnohých rokoch vedenia združenia, starostom Štrby, Michalom Sýkorom, nastala zmena. Za nového predsedu združenia bol zvolený primátor Nitry, Doc. Ing. Jozef Dvonč. Pri mnohých vystúpeniach zástupcov štátu, za zaujímavý vo vzťahu k hlavným kontrolórom, bolo vystúpenie predsedu NKÚ SR, Dr.h.c. doc. Ing. Jána Jasovského, PhD., ktorý vo svojom vystúpení poukázal na existenciu viacerých systémových nedostatkov objavujúcich sa v územnej samospráve, na základe výsledkov kontrôl, navrhuje verejnú diskusiu k prehodnoteniu kontrolného systému v samospráve, a tým zvýšeniu jej účinnosti na efektívnosť vynakladania verejných financií.Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa prihovoril účastníkom 21. výročného snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo 18. a 19. mája 2011. Vo svojom príspevku prezentoval nielen skúsenosti z kontroly prenesenej i originálnej pôsobnosti územnej samosprávy, ale zameral sa aj na aktuálny vývoj NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad SR prešiel v posledných rokoch mnohými zmenami, ktorých spoločným menovateľom bolo skvalitnenie kontrolnej činnosti, ale aj fungovania úradu ako takého.

Predseda NKÚ SR , vyjadril názor NKÚ SR na systém vnútornej kontroly na obecnej úrovni a poukázal aj na často sa objavujúcu absenciu odborných znalosti a skúseností orgánov samosprávy, ako jednej z príčin vzniku mnohých nedostatkov vyskytujúcich sa v samosprávnej oblasti. V závere svojho vystúpenia vyjadril poďakovanie doterajšiemu predsedovi ZMOS - u Michalovi Sýkorovi za rozvoj spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom SR a odovzdal mu pamätnú medailu NKÚ SR spolu s ďakovným listom.


Fotky:
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky