Oznamy
Návrh nariadenia vlády k zverejňovaniu zmlúv a faktúr
10.02.2010

Bratislava - Od 1. januára 201sa zavádza povinnosť mestám zverejňovať  uzavreté zmluvy, objednávky, či faktúry zo zákona. Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete sa vníma ako prvok verejnej kontroly tých, ktorí rozhodujú o našich peniazoch. Cieľom zmeny právnej úpravy  je zavedenie pravidiel, ktoré zabezpečia transparentné  a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a s verejnými prostriedkami. V praxi sa objavujú rôzne spôsoby napĺnania týchto zákonných povinností, preto sa netrpezlivo čaká na nariadenie vlády k zverejňovaniu zmlúv a faktúr, ktoré by malo riešiť problémy, ktoré sa vyskytli pri zavedení tejto povinnosti v územnej samospráve.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky