Oznamy
Odborno-konzultačný seminár na tému "Zákon o rozpočtových pravidlách".
23.08.2010

AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA zo Zvolena pripravila pre mesiac september niekoľko odborno-konzultačných seminárov, ktoré by mali vysvetliť nové povinností obcí pri zmenách zákonov, ktoré sa dotýkajú samosprávy. Semináre sa týkajú zákonov o rozpočtových pravidlách, zákonníka práce, zákona o správe daní a poplatkov v zneí noviel a exekúčné konanie v praxi samospráv. V prílohe nájdete obsah školení a prihlášku.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky