Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 33
Včera 42
Celkom 69862
Denný priemer 60
Oznamy
Predstavenie kandidátov na funkciu prezidenta ZHK
09.06.2010   Vysoké Tatry

V dňoch 10. - 11. júna 2010 sa vo Vysokých Tatrách zídu členovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, na svojom XVII. sneme ZHK, v priestoroch hotela Sorea Titris Odborár v Tatranskej Lomnici. V programe snemu je aj voľba prezidenta ZHK na ďalšie obdobie. Oficiálne sú známi dvaja kandidáti, za Nitriansku regionálnu sekciu Ing. Štefan Jurák, hlavný kontrolór mesta Levice,   a za Tatransko-spišskú regionálnu sekciu Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór mesta Svit. V prílohe oznamu je prezentácia kanditátov na funkciu prezidenta ZHK.